Bước qua mùa cô đơn (Vũ)

Full Tab & Sheet
  • Intro
  • Rhythm

File: Guitar pro (gpx), PDF

Mua Tab