Bài 18: nhịp 6/8 (học Dm7, E và E7)

Nhịp 6/8 có 6 phách trong 1 ô nhịp, mỗi phách có trường độ là 1 nốt móc đơn. Trong đó, phách 1 và 4 là 2 phách mạnh, các phách còn lại là phách nhẹ. Chúng ta nhịp chân và đọc nhịp như sau: 1 2 3 4 5 6 Đây là loại nhịp đặc trưng của điệu slowrock rất phổ biến. Ứng với...

Bài 15: nhịp 3/4 (học Dm, G7)

Nhịp 3/4 có 3 phách trong 1 ô nhịp, mỗi phách có trường độ là 1 nốt đen, trong đó phách 1 là phách mạnh, phách 2, 3 là phách nhẹ. Chúng ta nhịp chân như sau 1 2 3 …. Tiếp theo, chúng ta sẽ học cách bấm hợp âm Dm và G7. Bắt đầu với hợp âm F ở bài trước, từ F ta nhấc...

Bài 12: nhịp 2/4 (học C, G, F)

Nhịp 2/4 có 2 phách trong 1 ô nhịp, mỗi phách có trường độ là 1 nốt đen, trong đó phách 1 là phách mạnh, phách 2 phách nhẹ. Ta nhịp chân như sau 1 2 1 2 Bây giờ tương tự, nếu ta chia các phách làm đôi, ta sẽ có thêm 2 phách và, ta sẽ nhịp chân như sau 1 và 2 và 1 và 2...

Bài 11: chuyển hợp âm với nhịp 4/4 (Am – Em)

Ở bài này, chúng ta sẽ học cách di chuyển qua lại giữa 2 hợp âm Am và Em với âm hình 8 beat đã được học ở bài trước. Bài học này chúng ta sẽ chia làm 3 bước Bước 1: xếp ngón bấm hợp âm Ở bước này, bạn chỉ tập riêng với bàn tay trái. Bắt đầu với hợp âm Am, nhấc tay di...

Bài 9: Nhịp 4/4 (học hợp âm Em, Am)

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về nhịp 4/4 và cách bấm 2 hợp âm cơ bản là Em và Am. Nhịp 4/4 có 4 phách trong 1 ô nhịp, mỗi phách có trường độ là 1 nốt đen. Trong âm nhạc, nốt đen có ký hiệu như hình. Đây là chân của chúng ta, bạn hãy nhịp chân theo nhịp 4/4 với...